Kontakt

Zobacz oferty specjalne

Rezewacja online

Zarerwuj swój pobyt

Od
Do
Pokoi
Osób

Formularz kontaktowy

Inter Hotel

07-401 Ostrołęka
ul. Partyzantów 1
tel. (29) 769 10 12
fax (29) 764 05 70
tel. kom. 725 350 050
e-mail:

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla gości hotelowych
Treść klauzuli
Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
CELBYT Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, ul. Partyzantów 1, kontakt tel. 48 29 7691012, celem przetwarzania jest realizacja umowy na usługi hotelowe oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora dot. monitoringu wizyjnego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Jednocześnie zapewniamy, że  nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Treść wiadomości:

Kod z obrazka:

Wersja mobilna

Realizacja: PRO-NET